Quá trình đào tạo và cung cấp nhân lực: Qua 60 năm đào tạo, Khoa đã đào tạo được gần 20.000 Học viên, Sinh viên, Học sinh, các em tốt nghiệp đều đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của ngành. Hiện nay các em tốt nghiệp đi làm đều có lương từ 8.000.000 đồng/tháng trở lên. Có rất nhiều em hiện nay đang làm việc ở nước ngoài (Ba Lan, Liên Bang Nga, Slovakia, Bungaria, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…)