Thầy Nguyễn Bá Thuận - Bí thư Liên chi đoàn

Số ĐT: 0945221784

Email: bathuan1784@yahoo.com; bathuan1784@gmail.com

Thầy Ngô Văn Giang - Phó bí thư Liên chi đoàn

Số đt: 0988274354

Email: ngovangiangbkdn@gmail.com

 

Sinh viên Nguyễn Mậu Bình - Phó bí thư Liên chi đoàn

Số đt: 0945617599

Email: