DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

TT

Họ và tên

Bộ phận

SĐT

Email

1

TS. Lê Thái Sơn

Trưởng Khoa

0912435816

thaisonktv@yahoo.com

2

ThS. Đậu Phi Hải

Phó Trưởng Khoa

0983717088

dauphihai.ktv@gmail.com

3

ThS. Lưu Thủy Chung

Phó trưởng bộ môn

0982341350

thuychung@gmail.com

4

ThS. Nguyễn Chương Đạo

Phó trưởng xưởng

0965898698

daoktv@gmail.com

5

ThS. Kiều Anh Dũng

Phó trưởng xưởng

0982520978

kieudungskv@gmail.com

6

ThS. Nguyễn Thanh Sơn

Xưởng thực hành cơ khí

0915000333

thsondhktvinh@gmail.com

7

ThS. Trần Văn Giang

Xưởng thực hành cơ khí

0986591278

giangktv@gmail.com

8

ThS. Cao Xuân Lại

Xưởng thực hành cơ khí

0983763507

Xuanlai76@gmail.com

9

ThS. Ngô Ngọc Sơn

Xưởng thực hành cơ khí

0979255734

ngocsonktv@gmail.com

10

ThS. La Ngọc Tuấn

Bộ môn Công nghệ chế tạo máy

0943758888

Langoctuan.ktv@gmail.com

11

ThS. Hoàng Xuân Lãm

Xưởng thực hành cơ khí

0968153905

lamktvinh@gmail.com

12

ThS. Nguyễn Khắc Chinh

Xưởng thực hành cơ khí

0984404849

chinhkhacktv@gmail.com

13

ThS. Trương Nguyên Hiến

Xưởng thực hành cơ khí

0975626416

thayhienktv@gmail.com

14

ThS. Đậu Tấn Cương

Xưởng thực hành cơ khí

0978492686

tancuongktv@gmail.com

15

ThS. Phạm Thanh Phú

Xưởng thực hành cơ khí

0986734784

phamthanhphuktv@gmail.com

16

ThS. Ngô Xuân Sơn

Xưởng thực hành cơ khí

0977011019

Ngosonktv@gmail.com

17

ThS. Lê Phú Cường

Xưởng thực hành cơ khí

0984887886

phucuongktv@gmail.com

18

ThS. Lương Hải Chung

Bộ môn Công nghệ chế tạo máy

0913504405

luonghaichung@gmail.com

19

ThS. Nguyễn Bá Thuận

Bộ môn Công nghệ chế tạo máy

0945221784

bathuan1784@yahoo.com

20

ThS. Lê Văn Sinh

Bộ môn Công nghệ chế tạo máy

0399816359

bkktvsh@gmail.com

21

ThS. Nguyễn Chung

Bộ môn Công nghệ chế tạo máy

0985264555

Chungdl2007@gmail.com

22

ThS. Ngô Văn Giang

Bộ môn Công nghệ chế tạo máy

0988274354

ngovangiangbkdn@gmail.com

23

ThS. Lê Thị Ngân

Trợ lý Giáo vụ Khoa

0389034998

Lethinganktk31@gmail.com

24

Phan Thị Thu Hằng

Giáo viên quản lý sinh viên

0982111606

phanthuhangspktv@gmail.com

25

Phạm Phương Thảo

Giáo viên quản lý sinh viên

0349736524

Phamphuongthao1611@gmail.com

26

Trần Thị Khánh Huyền

Giáo viên quản lý sinh viên

0988257988

Khanhhuyen0904@gmail.com