. Phòng chuyên môn hóa Vẽ kỹ thuật

Phòng được trang bị các dụng cụ, thiết bị, mô hình phục vụ quá trình giảng dạy các môn học Hình học họa hình, Vẽ kỹ thuật.

2. Phòng chuyên môn hóa CAD/CAM/CNC

Phòng chuyên môn hóa CAD/CAM/CNC được trang bị hệ thống máy tính có cấu hình cao kèm theo một số phần mềm cơ khí chuyên dụng nhằm thực hiện các quá trình thiết kế, lập trình gia công trên các máy công cụ tự động, phục vụ giảng dạy các học phần về CAD/CAM/CNC, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng chuyên môn.

Các nội dung thực tập ở đây bao gồm quá trình thiết kế các cơ cấu, bộ phận của chi tiết máy trên các phần mềm CAD/CAM (Computer Aided Design). Các sản phẩm thiết kế này, sau đó được chuyển dữ liệu sang các phần mềm lập trình CAM (Computer Aided Manufacturing). Các bước lập trình có thể được thực hiện tự động hoặc lập trình bằng tay.

Cuối cùng, các chương trình gia công chi tiết máy cụ thể được kiểm tra và chạy mô phỏng trên các phần mềm CAM tương ứng với các máy công cụ CNC (Computer Numerical Control). Quá trình điều chỉnh, bổ sung được thực hiện sau khi đánh giá kết quả mô phỏng trên máy tính. Khi toàn bộ chương trình gia công đã được khẳng định chính xác, phù hợp, khả thi, thì toàn bộ tín hiệu được truyền sang các máy CNC hoặc các trung tâm gia công CNC tương ứng để sẵn sàng cho quá trình chế tạo chi tiết.

 

Ảnh: Sinh viên thực tập lập trình gia công trên máy CNC

3. Phòng chuyên môn hóa Thiết kế cơ khí trên máy tính

Phòng được trang bị hệ thống máy tính có cấu hình cao kèm theo một số phần mềm cơ khí chuyên dụng nhằm thực hiện các quá trình thiết kế, lập trình, mô phỏng, kiểm tra, tối ưu hóa sản phẩm thiết kế. Phục vụ đào tào nghề Thiết kế cơ khí trên máy tính, các học phần về Vẽ và thiết kế cho sinh viên trong toàn trường.

Các nội dung thực tập ở đây bao gồm quá trình thiết kế các cơ cấu, bộ phận của chi tiết máy trên các phần mềm CAD (Computer Aided Design). Ở đây, sinh viên được sử dụng các phần mềm thiết kế 2D và 3D chuyên dụng: Inventor, Solidworks, Catia,....

  

Ảnh: Sinh viên thực tập thiết kế trên các phần mềm ứng dụng

4. Phòng chuyên môn hóa Cơ điện tử

Hệ thống thiết bị, dụng cụ tại đây cho phép có thể tiến hành các bài thực tập về Robot công nghiệp, Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS, PLC,..

 

Ảnh: Hướng dẫn sinh viên thực hành robot công nghiệp

5. Phòng thí nghiệm Truyền động thủy lực khí nén

Phòng thí nghiệm truyền động thủy lực- khí nén tại khoa Cơ khí chế tạo được đầu tư từ năm 2004 và đầu tư bổ sung năm 2012.  Các hệ thống thiết bị ở đây có thể thực hiện các bài thực tập về các nguyên lý truyền động thủy lực,khí nén, điện thủy lực, điện khí nén trong các cơ cấu máy, thiết bị công nghiệp hiện đại.

Phòng thí nghiệm được trang bị kèm theo hệ thống máy tính và các phần mềm ứng dụng về thủy lực-khí nén. Cho phép thực hiện các quá trình thiết kế mạch trên máy tính chạy mô phỏng mạch, kiểm nghiệm trên phần mềm thiết kế trước khi lắp mạch điều khiển.

Năm 2012 Phòng thí nghiệm được trang bị thêm thiết bị cho phép thực hiện các bài thực hành lập trình điều khiển mạch thủy lực – khí nén với PLC S7-200,  dữ liệu được truyền sang các hệ thống thực nghiệm để thực hiện và kiểm nghiệm.

 

Ảnh: Hướng dẫn sinh viên vận hành hệ thống điều khiển

6. Phòng thí nghiệm Cơ học

Sử dụng để tiến hành các thí nghiệm và bài tập về kiểm tra, đánh giá các cơ tính của vật liệu, phục vụ đào tạo các bậc Cao học, Đại học và Cao đẳng. Một số dạng thí nghiệm, bài tập gồm:

-  Đánh giá các thông số về cơ tính của vật liệu (ứng suất bền, ứng suất kéo-nén, ứng suất xoắn, biến dạng dẻo, biến dạng đàn hồi);

- Đo độ võng và góc xoay của dầm chịu uốn;

- Xác định ứng suất mỏi của vật liệu.

 

Ảnh: Máy thử kéo- nén vạn năng

7. Phòng thí nghiệm Vật liệu

Để phục vụ đào tạo công tác học tập và nghiên cứu khoa học, khoa Cơ khí chế tạo được đầu tư các các thiết bị về kiểm tra và đánh giá về cơ-lý-hóa tính của các loại vật liệu, phục vụ đào tạo các bậc Cao học, Đại học và Cao đẳng. Một số dạng thí nghiệm, bài tập gồm:

-  Các thông số hình học bề mặt của chi tiết máy (độ nhám bề mặt, profile, cấu trúc tế vi);

-  Đo độ cứng tổng thể và độ cứng tế vi của vật liệu;

- Đánh giá các hư hỏng bên trong vật liệu bằng phương pháp không phá hủy; đánh giá cấu trúc, kích thước độ hạt của vật liệu;

 

Ảnh: Hướng dẫn sinh viên sử dụng máy soi kim tương và máy đo độ cứng

8. Phòng thí nghiệm Dung sai - kỹ thuật đo

Các thiết bị và dụng cụ đo trong phòng cho phép tiến hành các bài tập đo và kiểm tra chi tiết máy, tiến hành xác định các thông số của quá trình gia công ở mức độ tổng thể và tế vi, phục vụ đào tạo các bậc Cao học, Đại học và Cao đẳng.

 

Ảnh: Buổi học thực hành đo

 

 

9. Hệ thống xưởng thực hành CNC

 

Ảnh: Hướng dẫn sinh viên vận hành, gia công trên máy Tiện CNC

10. Hệ thống xưởng thực hành cắt gọt kim loại

Các thiết bị đầu tư tại các xưởng thực hành Cắt gọt kim loại bao gồm các máy công cụ vạn năng và máy công cụ CNC, như: máy tiện, máy phay, máy mài mặt phẳng, máy mài tròn, máy phay lăn răng, máy bào, máy cưa, máy mài dụng cụ cắt, các loại dụng cụ gá và đo kiểm,…Hiện nay, hệ thống cơ sở vật chất tại đây cho phép đào tạo tất cả các học phần liên quan đến ngành Cơ khí chế tạo máy, nghề cắt gọt kim loại, tiến hành các dạng thí nghiệm và nghiên cứu khoa học về gia công cơ khí. Ngoài ra, các thiết bị và cơ sở vật chất liên quan cũng được đầu tư để triển khai các quá trình đánh giá kỹ năng nghề Cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

 

Ảnh: Sinh viên vận hành máy phay vạn năng

11. Hệ thống xưởng thực hành hàn

Đến năm 2015, hệ thống xưởng thực hành hàn được trang bị đảm bảo thực hiện tất cả các môn học, mô đun liên quan đến ngành Hàn, nghề Hàn, nghề Chế tạo thiết bị cơ khí, nghề Chế tạo và lắp dựng kết cấu thép và nghề Lắp đặt ống công nghiệp và tiến hành đánh giá kỹ năng nghề Hàn theo chuẩn quốc gia và quốc tế.

 

 

Ảnh: Hệ thống cabin hàn

12. Hệ thống xưởng thực hành gia công áp lực

Xưởng được trang bị và giao nhiệm vụ triển khai các quá trình đào tạo các môn học, mô đun liên quan đến phần gia công kim loại bằng áp lực. Một số thiết bị hiện có như: búa máy, hệ thống lò nung và các dụng cụ chuyên dùng, máy dập, máy ép-nén,…

 

Ảnh: Sinh viên vận hành búa máy