TS. Lê Thái Sơn - Trưởng Khoa

Số đt: 0906583188, 0912435816

Email: thaisonktv@yahoo.com

 

ThS. Đậu Phi Hải - Phó trưởng Khoa

Số đt: 0913579699, 0983717088

Email: dauphihai.ktv@gmail.com