Máy đột CNC FINN-POWER

 

Máy phay CNC VCENTER 85

Máy tiện CNC CTX310

Máy cắt dây CNC DEM 320A

Máy cắt Plasma CNC

Máy đo tọa độ không gian 3 chiều Explorer 04.05.04 HEXAGON

Kính hiển vi đo lường KIM 450U

Kính hiển vi đo lường KIM 450U