Giới thiệu các ngành tuyển sinh năm 2021
22/06/2019 11:20
Giới thiệu các ngành tuyển sinh năm 2021

TUYỂN SINH NĂM 2021 KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

            Khoa tuyển sinh các bậc học: Thạc sỹ, Đại học chính quy, Liên thông, Tại chức, Cao đẳng:

1. Thạc sỹ tuyển sinh Công nghệ kỹ thuật Cơ khí:  Đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về Công nghệ kỹ thuật Cơ khí; ứng dụng phần mềm kỹ thuật; công nghệ gia công vật liệu mới; tính toán kết cấu cơ khí; ứng dụng công nghệ 4.0 vào ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.

2. Đại học tuyển sinh 02 ngành:

2.1. Công nghệ Chế tạo máy

 Mã ngành: 7510202, đào tạo 02 chuyên ngành:

+ Công nghệ CNC;

+ Công nghệ Hàn.

Đào tạo kiến thức và kỹ năng cơ bản về lĩnh vực Cơ khí chế tạo máy; Thiết kế, chế tạo, lắp ráp kết cấu cơ khí, tính toán sức bền kết cấu Hàn, vận hành bảo trì các trang thiết bị và hệ thống sản xuất; quản lý và điều hành sản xuất cơ khí.

2.2. Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu

Mã ngành dự kiến: 7519002 (dự kiến đào tạo vào năm 2021)

Đào tạo kiến thức và kỹ năng cơ bản về lĩnh vực; Thiết kế, chế tạo, lắp ráp khuôn mẫu, tính toán sức bền kết cấu khuôn, vận hành bảo trì các trang thiết bị và hệ thống sản xuất; quản lý và điều hành sản xuất cơ khí.

Các em học ngành này sẽ được tiếp cận nhiều môn học mới theo chương trình đào tạo của các nước tiên tiến như môn học: Thiết kế cơ khí trên máy tính, Kỹ thuật ngược, Công nghệ tạo mẫu nhanh, Công nghệ tao hình,v..v.. Theo số liệu thống kê của cục ứng dụng và Phát triển công nghệ của Bộ Khoa học Công nghệ công bố năm 2016, giá trị của ngành công nghiệp khuôn mẫu tại Việt Nam ước chừng đạt 1 tỷ USD/năm, với tỷ lệ tăng trưởng khoảng 18%/năm. Như vậy vấn đề việc làm, thu nhập sau tốt nghiệp của sinh viên học ngành này rất đáng được quan tâm.

3. Cao đẳng kỹ thuật. Khoa tuyển sinh 04 chuyên ngành:

- Công nghệ Chế tạo máy

- Công nghệ Hàn

- Công nghệ Chế tạo thiết bị cơ khí

- Công nghệ Cơ điện tử

Các em yêu thích ngành Cơ khí liên hệ qua số điện thoại: 0912435816 để được giải đáp thêm.

 

Nguyễn Bá Thuận