Danh mục năm 2020
25/04/2020 08:51
Danh mục năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

 

                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐANG NGHIÊN CỨU NĂM 2020

 

TT

Tên công trình

Người thực hiện

Ghi chú

01

Nghiên cứu sử dụng dầu thực vật để bôi trơn, làm nguội trong gia công cắt gọt

TS. Lê Thái Sơn

 

02

Nghiên cứu chế tạo máy tách lá và thân cây Cà giai leo

ThS. Phạm Thanh Phú

ThS. Ngô Xuân Sơn

 

03

Nghiên cứu chế tạo máy nghiền bột cây Cà giai leo

ThS. Kiều Anh Dũng

 

04

Nghiên cứu ảnh hưởng của mòn dụng cụ cắt đến rung động trong quá trình gia công

HV. Lê Cương Trực

 

05

Nghiên cứu ảnh hưởng của rung động trong quá trình cắt đến chất lượng bề mặt chi tiết gia công

HV. Phạm Quyết Thắng

 

06

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến rung động và độ nhám bề mặt khi tiện thép hợp kim trên máy CNC

HV. Huỳnh Văn Khánh

 

07

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiến lược chạy dao tới chất lượng gia công các dạng thành mỏng khi phay cao tốc hợp kim Nhôm

HV. Nguyễn Văn Chương

 

08

Nghiên cứu chế độ hàn MIG trong việc nâng cao chất lượng mối hàn liên kết giáp mối hợp kim nhôm A5052

HV. Nguyễn Quốc Trưởng

 

09

Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ hàn đến chất lượng mối hàn thép HSLA bằng phương pháp hàn hồ quang chìm.

HV. Võ Song Hào

 

10

Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ dòng điện đến chất lượng mối hàn thép AH36dùng trong tàu vỏ thép bằng phương pháp hàn tự động dưới lớp thuốc(SAW).

HV. Trần Minh Hiếu

 

11

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến rung động và chất lượng bề mặt khi gia công trên máy phay CNC

HV. Lê Văn Dũng

 

12

Nghiên cứu lựa chọn đường dụng cụ khi gia công bề mặt 3D trên máy phay CNC

HV. Lý Thanh Hải

 

13

Nghiên cứu các dạng hỏng của ổ lăn trên trục chính máy tiện T616A ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt khi gia công chi tiết trụ ngoài, bằng việc phân tích rung động

HV. Nguyễn Văn Danh

 

14

Nghiên các dạng hỏng của bộ truyền bánh răng trên hộp tốc độ trục chính máy Tiên T616A bằng việc phân phân tích tín hiệu âm thanh.

HV. Võ Phong Chương