Danh mục Đề tài NCKH Khoa Cơ khí chế tạo năm 2021
25/04/2020 08:51
Danh mục Đề tài NCKH Khoa Cơ khí chế tạo năm 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

 

                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI CÁC CẤP ĐANG THỰC HIỆN NĂM HỌC 2021-2022

A.    CẤP BỘ

               TT          

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Ghi chú

01                         

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy mài tự động, mài dao tiện Hợp kim cứng bằng phương pháp mài điện hóa.

TS. Lê Thái Sơn và các đồng nghiệp

 

02                          

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ và chế tạo thiết bị gia công biến dạng dẽo trong một sô nguyên công tạo hình các sản phẩm nhỏ dạng tấm trong công nghiệp và đồ gia dụng

 ThS. La Ngọc Tuấn

và các đồng nghiệp

 

B.     CẤP TRƯỜNG

               TT          

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Ghi chú

01                          

Nghiên cứu qúa trình mài điện hóa dao tiện Hợp kim cứng bằng đá mài Kim cương

TS. Lê Thái Sơn và các đồng nghiệp

 

02                              

 

Thiết kế và chế tạo thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp dùng  áp suất nước.

ThS. Kiều Anh Dũng và các đồng nghiệp

 

03                     

Nghiên cứu, thiết kế thay thế băng trượt chống mài mòn chuyển động bàn dao ngang và bàn dao dọc phụ máy tiện ren vít vạn năng tại trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh

 ThS. Nguyễn Thanh Sơn và các đồng nghiệp

 

C. ĐỀ TÀI HỌC VIÊN CAO HỌC

 

TT

Tên đề tài

Người đảm nhiệm

Ghi chú

01.

Nghiên cứu ảnh hưởng của bôi trơn làm nguội đến rung động trong quá trình cắt.

Tăng Xuân Kiên

 

02

Ứng dụng công nghệ phun phủ trong hồi phục chi tiết máy.

Trần Thái Kiên

 

03

Nghiên cứu ảnh hưởng của rung động đến chất lượng bề mặt chi tiết khi mài phẳng thép Hợp kim .

Nguyễn Ngọc Hiệp

 

04

Nghiên cứu ảnh hưởng rung động trục chính máy doa đến chất lượng bề mặt gia công khi doa lỗ.

Đăng Hoàng Bảo

 

05

Nghiên cứu ảnh hưởng của Rung động đến chất lượng mối hàn khi hàn ma sát khuấy

Nguyễn Công Trạng

 

D.    ĐỀ TÀI SINH VIÊN

TT

Tên đề tài

Người đảm nhiệm

Ghi chú

01

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm INVENTOR để thiết kế các mô hình đồ gá phục vụ cho môn học đồ án công nghệ chế tạo máy.

Hồ Phương Huy và các đồng nghiệp

 

02

Khảo sát ảnh hưởng của thông số công nghệ đến độ chính xác và chất lượng vết cắt khi cắt bằng máy CNC Plasma

Luyện Văn Thượng và các đồng nghiệp

 

03

Xây dựng các bản vẽ 3D các dạng hộp giảm tốc phục vụ việc thực hiện đồ án NLCTM

Trần Minh Sơn và các đồng nghiệp

 

 

 

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO

TT

Tên đề tài

Người đảm nhiệm

Ghi chú

I.                  Học viên

01.

Nghiên cứu ảnh hưởng của bôi trơn làm nguội đến rung động trong quá trình cắt.

Tăng Xuân Kiên

 

02

Ứng dụng công nghệ phun phủ trong hồi phục chi tiết máy.

Trần Thái Kiên

 

03

Nghiên cứu ảnh hưởng của rung động đến chất lượng bề mặt chi tiết khi mài phẳng thép Hợp kim .

Nguyễn Ngọc Hiệp

 

04

Nghiên cứu ảnh hưởng rung động trục chính máy doa đến chất lượng bề mặt gia công khi doa lỗ.

Đăng Hoàng Bảo

 

05

Nghiên cứu ảnh hưởng của Rung động đến chất lượng mối hàn khi hàn ma sát khuấy

Nguyễn Công Trạng

 

II.               Sinh vên

Nguyễn Bá Thuận