Hội giảng Khoa Cơ khí Chế tạo năm 2021
03/12/2021 01:22
Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, Khoa Cơ khí Chế tạo tổ chức Hội giảng cấp khoa năm 2021 trong 2 ngày 03 - 04 /12 /2021 .
Hội giảng Khoa Cơ khí Chế tạo năm 2021

      Tham gia Hội giảng năm nay, Khoa cơ khí Chế tạo có 14 giảng viên, được chia làm 2 Ban: Ban lý thuyết và Ban tổ hợp. Giáo viên tham gia Hội giảng thực hiện trình giảng 01 bài lý thuyết hoặc 01 bài giảng tích hợp tự chọn trong chương trình đào tạo đại học hiện hành của khoa.  Thời gian cho mỗi bài giảng lý thuyết là 50 phút; thời gian cho mỗi bài giảng tích hợp là 60 phút.

     Hầu hết, các giảng viên tham gia trình giảng đã đầu tư bài giảng rất công phu, tỉ mỉ, hồ sơ bài giảng đầy đủ, khoa học, có ứng dụng kỹ thuật công nghệ thông tin vào trong bài giảng, chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị dạy học, giảng đúng trọng tâm, bám sát mục tiêu bài giảng, phát huy tính tích cực của sinh viên trong giờ học. Sau mỗi tiết trình giảng, Ban Giám khảo Hội giảng Khoa đã tiến hành bình giảng, nhận xét từng bài giảng để các giảng viên rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác giảng dạy.

      Hội giảng Khoa Cơ khí chế tạo được tổ chức nhằm đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của các giảng viên, trên cơ sở đó có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ giảng viên trong Khoa, đáp ứng yêu cầu đào tạo của Nhà trường.