Đề thi chính thức hội thi "Thiết kế cơ khí" năm 2022
16/12/2022 10:22
Đề thi chính thức hội thi

Ban tổ chức xin công bố đề thi chính thức hội thi "Thiết kế cơ khí" năm 2022 Khoa Cơ khí chế tạo, theo file đính kèm phía dưới

- Thời gian tổ chức thi: 7h, ngày 29/12/2022

- Địa điểm: P.105A3.